Kod Slovena je dobar tepih simbol blogastanja, izobilja i dobrog ukusa. Nekada je važno bilo da bude što veći, deblji i naravno što šareniji, jer drugačije ne ide. Vjerovatno nam je dosta toga ostalo od Turaka pod čijom smo vlašću bili punih pet vijekova, ali tepisi u bivšoj Jugoslaviji nisu bili tepisi, ako nisu imali […]

Mudrolije