Svi rođeni Banjalučani, ali i oni koji su se silom prilika nastanili u gradu na Vrbasu znaju da je Mejdan sasvim poseban dio grada, dio grada koji ima dušu, dio grada čiji stanovnici rijetko ili nikako ne prelaze Gradski most. Javna je tajna da Mejdanci prelaze Gradski most osim kad ih neka viša sila natjera, […]

Komšiluk