U dogovoru sa nekim od razvijenijih zemalja Evrope konačno je potpisan sporazum u kome Bosna i Hercegovina gubi status države već postaje regrutni centar upravo za bogatije zemlje među kojima su prema prvom spisku: Njemačka, Austrija, Švajcarska, Danska i Norveška, ali spisak bi u budućnosti trebalo da bude još duži, u zavisnosti od nataliteta u […]

Šok i Nevjerica